Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

1. Informacje ogólne

1.   Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: b2bpakojeans.pl

2.   Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: P.W. PAKO Krzysztof Cykowski ul. Wodzisławska, 44-200 Rybnik

3.   Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: hurt@pakojeans.pl

4.   Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

5.   Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

     Prowadzenie newslettera

     Prowadzenie systemu komentarzy

     Prowadzenie rozmów typu chat online

     Obsługa zapytań przez formularz

     Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

     Realizacja zamówionych usług

     Windykacja należności

     Prezentacja oferty lub informacji

6.   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

     Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1.   Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.   Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3.   W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

4.   Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

1.   Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1.   W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

     firma hostingowa na zasadzie powierzenia

     kurierzy

     operatorzy pocztowi

     ubezpieczyciele

     kancelarie prawne i windykatorzy

     banki

     operatorzy płatności

     operatorzy systemu komentarzy

     operatorzy rozwiązania typu chat online

     upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

     firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

2.   Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.   Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

     dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

     ich sprostowania,

     usunięcia,

     ograniczenia przetwarzania,

     oraz przenoszenia danych.

4.   Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.   Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

7.   W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8.   Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1.   Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2.   Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.   Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1.   Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1.   Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2.   Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3.   Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4.   Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

1.   Serwis korzysta z plików cookies.

2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4.   Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

1.   utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2.   realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

5.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.   Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.   Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.   Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.   W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

     Edge

     Internet Explorer

     Chrome

     Safari

     Firefox

     Opera

Urządzenia mobilne:

     Android

     Safari (iOS)

     Windows Phone

10. Informacje dotyczące zapisu do newslettera

1.   Przetwarzamy wyłącznie Pani/Pana adres e-mail.

2.   Administratorem danych osobowych jest PW „PAKO” Krzysztof Cykowski, ul. Wodzisławską 40, 44-200 Rybnik

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas,

5.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Pani/Pana z newslettera.

6.   Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.   Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.

8.   Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom doręczającym przesyłki, firmie rachunkowej, firmie obsługującej newslettery.

9.   Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania przy pomocy narzędzi. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.

11. Informacje dotyczące formularza kontaktowego

1.   Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.

2.   Administratorem danych osobowych jest PW „PAKO” Krzysztof Cykowski, ul. Wodzisławską 40, 44-200 Rybnik

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego oraz prowadzenie ewentualnego dalszego kontaktu na Pani/Pana życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Pani/Pana żądanie przed zawarcie umowy.

4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas,

5.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres rok od daty wysłania zapytania.

6.   Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.   Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.

8.   Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom doręczającym przesyłki, firmie rachunkowej, firmie obsługującej newslettery.

12. Informacje dotyczące składania zamówień

1.   Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji oraz, jeżeli dotyczy - nazwę i adres prowadzonej działalności, numer KRS i numer NIP

2.   Administratorem danych osobowych jest PW „PAKO” Krzysztof Cykowski, ul. Wodzisławską 40, 44-200 Rybnik

3.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i utrzymywania konta Kupującego oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przechowywane do 2 lat od dnia dezaktywacji konta Kupującego lub do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem a Kupującym, w zależności od tego, które z terminów nastąpi później. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie na Pani/Pana rzecz.

4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas,

5.   Jeżeli zostanie zaznaczony drugi checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od dnia wypisania się Pani/Pana z newslettera.

6.   Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7.   Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.

8.   Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom doręczającym przesyłki, firmie rachunkowej, firmie obsługującej newslettery.

.   Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania przy pomocy narzędzi. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.