REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO1.     Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.b2bpakojeans.pl jest Krzysztof Cykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.W. Pako Krzysztof Cykowski z siedzibą w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 40, posiadający NIP:642-040-25-18 oraz REGON: 003480420.

2.     Klientami sklepu są wyłącznie firmy prowadzące działalność gospodarczą.

3.     Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym w następujący sposób:

-     telefonicznie pod nr komórkowego: + 48 504 132 014 (koszt wg. taryfy operatora),

-     przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego,

-     poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: hurt@pakojeans.pl.Ceny towarów umieszczonych w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są one cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Do ceny towarów należy doliczyć koszty wysyłki, które uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności.

4.     Ceny towarów umieszczonych w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są one cenami brutto oraz zawierają podatek VAT. Do ceny towarów należy doliczyć koszty wysyłki, które uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

5.     Sprzedający informuje, że oferta sklepu nie jest równoznaczna ze stanami magazynowymi przedsiębiorstwa.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ1.     Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

2.     Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.b2bpakojeans.pl.

3.     Wszystkie towary w sklepie są szczegółowo oznaczone. Przy każdym produkcie znajdują się informacje o właściwościach towaru (składzie materiałowym) oraz jego cenie.

4.     Zawarcie umowy pomiędzy sklepem a Kupującym dokonuje się przez potwierdzenie przez sklep złożonego zamówienia w wypełnionym przez Klienta formularzu zamówień, na które składają się: rodzaj wybranego towaru, cena towaru oraz koszty wysyłki.

5.     Podczas składania zamówienia jest możliwość Rejestracji konta użytkownika, w celu zapamiętania danych do przyszłych zakupów. W każdym momencie po założeniu konta, Klient ma prawo do jego trwałego usunięcia przez sklep poprzez wyrażenie takiej woli w korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej.

6.     Warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia jest podanie właściwych danych teleadresowych koniecznych do przesłania towaru, wybór opcji płatności za pobraniem lub otrzymanie potwierdzenia dokonania płatności:

-     poprzez bezpośrednie dokonanie płatności za pomocą systemu płatności elektronicznej w systemie Przelewy24,

-     poprzez przelew tradycyjny, do 5 dni kalendarzowych, na numer rachunku bankowego: 39 1020 2472 0000 6102 0578 6472 numer rachunku do zmiany prowadzonego przez banko PKO Bank Polski S.A.,

7.     Zamówienia, które nie zostaną opłacone przelewem tradycyjnym w ciągu 5 dni kalendarzowych zostają anulowane.

8.     W przypadku podania błędnych danych przy składaniu zamówienia, każdorazowo klient ma prawo je zmienić na prawidłowe kontaktując się ze sklepem poprzez adres e-mail, formularz podany na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 504 132 014PŁATNOŚĆ1.     Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

-     za pobraniem (zapłata przy odbiorze na obszarze Polski),

-     bank on-line,

-     przelew tradycyjny,

2.     W przypadku każdego zamówienia Sprzedający ma prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Sprzedający informuje, że akceptuje jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący.KUPONY RABATOWE I ICH WYKORZYSTANIE1.     Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych. Kupony rabatowe mają określony okres ważności. Kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu dokonywanego w sklepie internetowym.

2.     Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty.

3.     Wartość zakupowanego produktu nie może być mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.

4.     Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych.

5.     Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli - ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy - całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego.DOSTAWA1.     Zamówione produkty dostarczymy na adres zamieszkania lub inny wybrany adres w Polsce za pomocą wybranej metody dostawy.

2.     Zamówienia powinny zostać wysłane w ciągu od 2 do 7 dni roboczych od momentu od zaksięgowania wpłaty lub wyboru opcji pobrania. Nieprzewidziane wydarzenia mogą spowodować opóźnienie dostawy. W przypadku wydłużenia czasu dostawy do ponad 30 dni Klient może anulować zamówienie. Koszt dostawy jest doliczany do każdego zamówienia i zależy od wybranej metody.

3.     Zamówienie o wartości powyżej 500,00 brutto PLN są objęte darmową dostawą, bez względu na ilość zamówionych produktów, wagę oraz wybraną formę płatności

4.     Jeśli zamówienie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie, Kupujący powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: +48 504 132 014 lub pod adresem e-mail: hurt@pakojeans.pl.

5.     Koszt dostawy przesyłki za pomocą kuriera Fedex wynosi: 24,60 PLN brutto,PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY1.     Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2.     Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie produktu. Do zachowania terminu należy wysłać oświadczenie przed jego upływem.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, koniecznym jest poinformowanie o swojej decyzji pocztą elektroniczną na adres: hurt@pakojeans.pl.lub skontaktowanie się telefonicznie.

4.     Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odebrania przesyłki Termin uważa się za zachowany, jeśli zwracany produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

5.     W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

6.     Do zwrotu płatności zostanie zastosowany ten sam środek płatności, którym posłużył się Klient podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie zostanie uzgodnione z Klientem inny środek płatności.  W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty.

1.     Odbiorca zobowiązany jest zwrócić towar w stanie takim w jakim został mu dostarczony, tzn. bez śladów użytkowania, uszkodzeń i wyposażony we wszystkie metki.REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI1.     rzedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów  Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

2.     Reklamację można złożyć drogą pocztową.

3.     Klient może również skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

4.     W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Klient może skorzystać z załączonego formularza reklamacji, a następnie odesłać towar na adres: P.W. Pako Krzysztof Cykowski, ul. Wodzisławska 40, 44-200 Rybnik.

5.     Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail, sms lub telefonicznie.

6.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e mail: hurt@pakojeans.pl

7.     W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI PRODUKTUJeśli chcą Państwo reklamować zakupiony produkt, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

-     Adresat: P.W. Pako Krzysztof Cykowski, ul. Wodzisławska 40, 44-200 Rybnik


Ja niniejszym składam reklamację za zakupiony produkt (*):

-     Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

-     Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

-     Adres konsumenta (-ów)

-     Adres e-mail (opcjonalnie)

-     Numer zamówienia (*)

-     Kategoria wady (*)

-     Opis uszkodzenia lub wady (*)


- Podpis konsumenta(-ów) - Data (*) (*) uzupełnić zgodnie ze stanem faktycznym i przesłanie go do nas na poniższy adres: P.W. Pako Krzysztof Cykowski, ul. Wodzisławska 40, 44-200 Rybnik.

DANE OSOBOWE KLIENTÓW I ICH BEZPIECZEŃSTWOW celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.